Cách tìm kiếm, tra cứu nhanh chóng thông tin của nhân sự

Tại giao diện chính Nhân sự → chọn Quản lý → tại đó ta Nhập thông tin tên nhân viên cần tìm kiếm thông tin vào ô “Tìm kiếm nhân viên

Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm bằng cách tick vào dấu dropdown ở Tìm kiếm nhân viên để mở rộng danh sách trường thông tin tìm kiếm nhân viên được dễ dàng hơn.

Last updated