Phân quyền cho một nhóm người dùng có thể truy cập Hồ sơ nhân sự

Bước 1: Từ giao diện trang chủ, chọn HRM → tick Quản trị phân hệ HRM

Bước 2: Tại giao diện Quản trị phân hệ HRM tick vào Phân quyền sau đó Chọn Nhóm quyền , tiếp đó ta chọn nhóm quyền “Nhân sự”:

Bước 3: Tiếp theo đó ta chọn tab “Người dùng” -> nhấn nút Thêm để thêm các thành viên vào nhóm quyền

Bước 4: Tích chọn các thành viên cần thêm vào nhóm quyền rồi bấm Lưu để hoàn tất

Last updated