Cách nhân viên tự theo dõi KPI của cá nhân

Bước 1: Tại giao diện chính chọn biểu tượng 3 gạch

Bước 2: Tại mục CÁ NHÂN

Chọn vào KPI

Last updated