Cách phê duyệt đăng ký tài nguyên

Để phê duyệt yêu cầu đăng ký tài nguyên, thực hiện các thao tác sau:

  1. Trên Web:

Bước 1 : Từ giao diện OFFICE chọn Đăng ký sử dụng tài nguyên.

Bước 2 : Tại giao diện hiện ra chọn Đăng ký cần duyệt.

Bước 3 : Thực hiện phê duyệt (Đồng ý/Hủy/Từ chối/Trả lại)

Bước 4 : Bấm đồng ý và ghi lại ghi chú cần thiết và tick đồng ý lần nữa.

* Lưu ý : Với trường hợp có 2 đăng ký trùng giờ. Một đăng ký được duyệt thì đăng ký còn lại sẽ được trả về cho người đăng ký bằng thông báo.

  1. Trên App Mobile:

Bước 1 : Từ giao diện bạn chọn 3 gạch ngang ở góc phải .

Bước 2 : Tại mục OFFICE bạn chọn Booking

Bước 3 : Tại giao diện bạn chọn Đăng ký, chọn bộ lọc hình phễu

Bước 4 :Tại giao diện chọn Tôi phê duyệt

Bước 5 : Bạn chọn đăng ký cần duyệt

Bước 6: Thực hiện phê duyệt đăng ký

Last updated