Thanh toán đơn hàng

Để quản lý công nợ CĐT thì PM sẽ thống kê theo đơn bán, để thanh toán đơn hàng bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Từ menu FINANCE chọn “Bán hàng”

Bước 2: Chọn Mã đơn bán cần thanh toán

Bước 3: Chọn hình ATM để thanh toán

Bước 4: Điền thông tin thanh toán, sau đó ấn Lưu

Cách 2: Thanh toán nhiều đơn

Để thanh toán nhiều đơn thì các đơn bán phải chung Khách hàng

Bước 1: Từ menu FINANCE chọn “Bán hàng”

Bước 2: Tick chọn vào các đơn bán cần thanh toán, chọn Thu nợ

*Lưu ý : Trả nợ có hai hình thức : Theo khách hàng hoặc theo đơn bán

  • Theo khách hàng : thanh toán 1 hoặc nhiều đơn cho 1 khách hàng

  • Theo đơn bán : Thanh toán 1 hoặc nhiều đơn hàng của nhiều khách hàng, nhưng nếu thanh toán theo đơn bán thì sẽ thanh toán 100% giá trị

Bước 3: Nếu thanh toán theo khách hàng bạn nhập giá trị thanh toán cho các đơn mua và Lưu lại

  • Giao diện Mobile

Last updated