Đính kèm tệp trong báo giá

Bước 1: Từ danh sách Báo giá chọn báo giá cần đính kèm tệp

Bước 2: Chọn tab đính kèm → Chọn Tệp đính kèm

Bước 3: Bạn có thể tải tệp đính kèm từ máy tính hoặc đính kèm liên kết

Last updated