Báo hỏng tài sản

Bước 1: Tại giao diện Quản lý tài sản -> Chọn Tất cả Tài sản -> Chọn Tên tài sản cần báo hỏng

Bước 2: Tại giao diện thông tin chi tiết tài sản, bạn chọn Tiện ích, rồi chọn Báo hỏng

Bước 3: Tiếp theo bạn nhập thông tin, ngày báo , lý do rồi tick báo hỏng để hoàn tất

Last updated