Tạo nhật ký thi công không chọn được vật liệu

Chưa có vật liệu trong danh sách vật liệu

Để khởi tạo Vật liệu sử dụng cho dự án xây dựng, thực hiện theo hướng dẫn sau

Bước 1: Truy cập vào web, tại trang Home -> Vật liệu

Bước 2: Tick +Thêm mới.

Bước 3: Nhập thông tin vật liệu : Mã vật liệu, Tên hàng hóa, Đơn vị,...Lưu ý: những trường thông tin có dấu sao đỏ là trường thông tin bắt buộc.

Cách 2: Thêm vật liệu bằng excel, thực hiện thao tác như sau:

Bước 1:Tại giao diện home -> Vật liệu

Bước 2: Chọn Tiện ích -> Nhập Vật liệu

Bước 3 : Tiến hành tải file mẫu, nhập thông tin theo form mẫu

Bước 4: Chọn File mẫu vật liệu đã điền thông tin -> Bắt đầu tải file -> Nhập dữ liệu để hoàn thành

Last updated