Thêm mới CĐT, Thầu phụ, NCC

 1. Trên Web:

Bước 1: Từ menu phân hệ CRM , chọn Khách hàng

Bước 2 : Chọn +Thêm mới để thêm mới CĐT, NTP, NCC.

Bước 3 : Nhập thông tin liên quan đến khách hàng

Chú thích:

 • Mã khách hàng: Người dùng nhập mã khách hàng tương ứng với khách hàng đó. Trường hợp không nhập mã Khách hàng, phần mềm sẽ tự sinh ra mã cho khách hàng đó.

 • Tên khách hàng: Tại đây, nhập tên khách hàng tương ứng ( Trường bắt buộc ).

 • Mã số thuế: Người dùng có thể nhập Mã số thuế tương ứng với khách hàng đó hoặc không nhập nếu khách hàng đó không có mã số thuế.

 • Phân loại : Phân loại khách hàng này là CĐT, NCC hay Thầu phụ

 • Thẻ : Có nhiều cách sử dụng thẻ, thường dùng thẻ để chú thích cho Thầu phụ , NCC . VD: Thầu phụ chuyên về công tác cốt pha, cốt thép ,... NCC chuyên bán cho 1 vật tư nào đó

 • Fax, Số điện thoại: Người dùng nhập số điện thoại của khách hàng đó

 • Thư điện tử (Email), Website: Người dùng nhập thông tin email và website của khách hàng (nếu có)

 • Địa chỉ: Người dùng thực hiện nhập địa chỉ vào trường địa chỉ, sau đó thực hiện bấm biểu tượng google map cuối của dòng địa chỉ để cắm vị trí khách hàng trên bản đồ Map

  Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện. Xã/Phường: Người dùng sẽ nhập tương ứng với khách hàng

 • Người phụ trách: Người dùng sẽ chọn nhân viên nào phụ trách khách hàng này thì sẽ tích chọn tương ứng ở cây đơn vị.

 • Người theo dõi: Ai sẽ là người theo dõi KH này thì người dùng chọn tương ứng từ cây đơn vị

--> Sau khi nhập xong thông tin của Khách hàng, bấm Lưu để thêm mới Khách hàng đó vào hệ thống Khách hàng của mình

Ngoài ra, chúng ta có thể nhập nhiều khách hàng cùng lúc bằng file excel. Thực hiện các thao tác như sau :

Bước 1 : Tại giao diện Khách hàng ta chọn Tiện ích-> Nhập dữ liệu:

Bước 2 : Tải file excel mẫu về và nhập vào dữ liệu theo form mẫu

Bước 3 : Chọn file dữ liệu vừa nhập dữ liêu --> Bắt đầu tải file --> Tick Nhập dữ liệu

*Lưu ý : Khi nhập file excel cần nhập những thông tin sau :

 • Mã Khách hàng : Để trống nếu đã cấu hình mã KH tự động, nếu không cấu hình mã KH tự động tiến hành nhập mã KH và chuyển định dạng cột mã KH sang định dạng Text

 • Tên Khách hàng

 • Người phụ trách : Nhập mã đăng nhập của người phụ trách

 • Phân loại : Nhập theo đúng form ( customer, contractor, supplier)

 1. Trên App

Bước 1: Từ Trang chủ bạn chọn sọc 3 gạch góc dưới bên phải

Bước 2: Tại mục CRM+ chọn Khách hàng

Bước 3: Chọn dấu “ +” để thêm mới

Bước 4: Nhập các thông tin của khách hàng

Bước 5 : Để khai báo thông tin vị trí tại khách hàng chọn mục Bản đồ

Bước 6: Chọn dấu cộngVị trí của tôi

Bước 7: Sau khi khai báo thông tin vị trí bấm lại vào dấu cộng chọn Lưu vị trí

Bước 8: Quay lại màn hình khách hàng bấm Lưu

*Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng không có địa chỉ (Số nhà, đường,...)cụ thể, có thể chọn phương pháp định vị GPS trên app để lấy vị trí chính xác: chọn Bản đồ → Dấu cộng → Vị trí của tôi → Lưu vị trí. Sau đó ra ngoài màn hình chính của khách hàng và bấm Lưu để hoàn tất thiết lập.

Last updated