Thực hiện ghi lại hoạt động tại cơ hội

Phần mềm hỗ trợ người dùng có thể ghi lại các hoạt động đã thực hiện tại mục Hoạt động.

Để ghi lại hoạt động → chọn cơ hội cần cập nhật → chọn tab Hoạt động → chọn +Hoạt động để thêm mới hoạt động

Chọn loại hoạt động→ Chọn kết quả của hoạt động→ Thời gian→Nhập ghi chú và ấn Lưu

Mỗi một hoạt động sẽ có những kết quả đi theo và sau khi thêm kết quả sẽ lưu lại tại lịch sử hoạt động tại cơ hội .

Last updated