Tạo ghi chú tại cơ hội

Với những thông tin quan trọng cần thực hiện ghi chú lại, người dùng có thể lưu lại thông tin trong phần Ghi chú tại Cơ hội

Để tạo ghi chú, người dùng chọn Cơ hội cần nhập ghi chú → chọn tab Ghi chú → chọn Tạo ghi chú → sau đó nhập thông tin để lưu lại

Last updated