Ghi nhật ký thi công trên Mobile App

Để báo cáo kết quả công việc thi công hàng ngày trên app điện thoại thực hiện như sau:

Bước 1: Từ giao diện chính → chọn dự án cần báo cáo kết quả công việc

Bước 2: Chọn mục Thi công

Bước 3: Chọn công việc cần báo cáo

Bước 4: Từ chi tiết công việc chọn dấu (+)

Bước 5: Chọn Nhật ký thi công

Bước 6: Nhập các thông tin trong Nhật ký thi công → và ấn Lưu

Last updated