Cách kết luận cuộc họp

Thao tác ghi nhận kết luận cuộc họp như sau:

  1. Trên Web:

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Quản lý lịch họp

Bước 2: Chọn lịch họp cần kết luận

Bước 3: Chọn Bổ sung => Kết luận cuộc họp.

Bước 4: Nhập nội dung sau đó bấm Lưu.

*Lưu ý:

  • TH1: Nếu Thư ký cuộc họp ghi nhận kết luận những ý chính sau buổi họp -> chọn Lưu để Quản lý cuộc họp xem đầy đủ thông tin nội dung cuộc họp chưa và sau đó duyệt. Với những kết luận cuộc họp quan trọng thì người quản lý có thể tạo 1 thông báo trực tiếp từ kết luận cuộc hợp này bằng cách -> chọn vào icon chuông thông báo của kết luận cuộc họp

  • TH2: Quản lý ghi nhận những nội dung vắng tắt để những người không tham gia có thể nhận thông báo và xem lại được -> Chọn Lưu và duyệt

  1. Trên App Mobile:

Bước 1: Từ màn hình Trang chủ chọn dấu 3 gạch ở góc phải

Bước 2 : Chọn Lịch họp ở phân hệ OFFICE

Bước 3 : Chọn lịch họp cần Kết luận

Bước 4 : Chọn Bổ sung

Bước 5: Chọn kết luận cuộc họp

Bước 6: Nhập nội dung sau đó bấm Lưu

Last updated