Theo dõi nhập từng loại vật liệu

Mục đích: Cung cấp thông tin về quá trình nhập từng loại vật liệu trong dự án và giúp người dùng theo dõi tiến trình nhập hàng.

Bước 1: Tại giao diện chọn Theo dõi nhập từng vật liệu, chọn vật liệu, sau đó bấm Tìm kiếm

Bước 2: Theo dõi chi tiết trên giao diện hoặc Tải báo cáo

Các trường thông tin có trong báo cáo:

  • Ngày nhập

  • Nhà cung cấp

  • Biển số xe

  • Đơn vị

  • Số lượng

  • Đơn giá

  • Kho nhận

  • Người nhận

  • Mã phiếu

  • Ghi chú

Last updated