Tạo phiếu xuất vật tư trên Web và Mobile app

Hướng dẫn chi tiết cách Tạo phiếu xuất vật tư trên Web app và Mobile app FastCons

1. Hướng dẫn thao tác trên Web app

Bước 1: Tại giao diện dự án, chọn mục Quản lý vật liệuPhiếu kho

Bước 2: Chuyển sang tab Phiếu xuất và bấm vào +Phiếu xuất

Bước 3: Tại Box Tìm kiếm vật liệu, chọn các vật tư có trong kho

Hoặc có thể dùng nút Nhập dữ liệu, upload file Excel theo File mẫu của FastCons lên

Bước 4: Nhập thêm các thông tin chi tiết về Số lượng, Đơn giá(nếu có)

Thông tin phiếu xuất: Hỗ trợ hình ảnh hiện trường, các thông tin khác

Đối với tình huống Xuất theo phiếu nhập vật liệu, tại giao diện Phiếu nhập, ở cuối phiếu sẽ có dấu + để hỗ trợ tạo phiếu xuất theo phiếu nhập

Điều chỉnh số lượng xuất đợt này, số lượng đợt sau sẽ tự khấu trừ

2. Hướng dẫn thao tác trên Mobile app

Bước 1: Vào dự án hiện thị trên Trang chủ

Bước 2: Vào tab Vật liệu, chọn vào dấu cộng màu xanh

Chọn Lập phiếu xuất vật liệu

Bước 3: Cập nhật thông tin vật liệu tại phần Vật liệu xuất, bổ sung các thông tin khác

Hỗ trợ chụp ảnh hiện trường trên điện thoại

Bước 4: Bổ sung thông tin phiếu xuất để hoàn thiện và bấm Lưu

Xuất theo phiếu nhập: Tại các phiếu nhập đã tạo trước đó, bấm vào nút Lập phiếu xuất để xuất theo các phiếu nhập

Last updated