Cách nhập hồ sơ nhân sự lên hệ thống bằng excel

Bước 1: Từ giao diện chính chọn HRM → chọn Nhân sự

Bước 2: Sau đó vào Quản lý -> Chọn Tiện ích → chọn Nhập dữ liệu

Bước 3: Nhấn File mẫu để lấy tệp mẫu của hệ thống → sau đó nhập dữ liệu vào tệp mẫu rồi tải dữ liệu lên PM

Bước 4: Nhấn Chọn File và chọn đúng file hồ sơ nhân sự cần đẩy lên phần mềm → sau đó chọn Bắt đầu tải File, khi file đã được tải lên 100% → ấn chọn Nhập dữ liệu để hoàn tất việc nhập hồ sơ nhân sự lên hệ thống.

Last updated