Ghi nhật ký khối lượng trên Web App

Hướng dẫn chi tiết cách Ghi nhật ký khối lượng trên Web app FastCons

Hướng dẫn thêm mới Nhật ký khối lượng

Bước 1: Tại giao diện dự án, chọn mục Hợp đồng giao thầuNhật ký khối lượng

Tại góc phải chọn +Nhật ký khối lượng hoặc bấm vào ngày muốn tạo Nhật ký khối lượng

Bước 2: Chọn mục Thầu phụ tại phần thông tin Nhật ký để chọn Nhà thầu phụ và Hợp đồng giao thầu tương ứng

Sau đó, tại Box Tìm kiếm hạng mục sẽ có các hạng mục đã ký trong Hợp đồng giao thầu với Thầu phụ tương ứng. Chọn các hạng mục cần nhập Nhật ký hoặc gõ tên để tìm kiếm Hạng mục

Bước 3: Cập nhật các thông tin hạng mục trong nhật ký:

Thông tin trong hạng mục:

 • Khối lượng hợp đồng: Khối lượng theo hợp đồng giao thầu

 • Khối lượng thi công: Khối lượng đã thực hiện

 • Tích luỹ: tích luỹ khối lượng hạng mục theo các Nhật ký khối lượng trước

 • Còn lại: Khối lượng còn lại theo Hợp đồng

 • Đơn vị: đơn vị của hạng mục

 • Vật liệu: cập nhật thông tin các vật liệu(Kho xuất, thời gian xuất, số lượng) đã dùng khi thực hiện hạng mục hoặc cập nhật số lượng cho vật liệu có sẵn theo dự trù Hạng mục

 • Nhân công: cập nhật thông tin Nhân công(giờ làm, số lượng) đã sử dụng khi thực hiện hạng mục hoặc cập nhật số lượng cho Nhân công theo dự trù Hạng mục

 • Tương tự như vậy với Máy thi công

Bước 4: Cập nhật phần thông tin Nhật ký

 • Có thể đính kèm các hình ảnh hiện trường, chi tiết về Nhật ký như: người theo dõi, tổ đội, điều kiện thời tiết, tình hình thi công

 • Báo cáo sự cố, Đề xuất - kiến nghị, Ghi chú: Với việc cập nhật 3 thông tin này, ngoài lịch biểu, có thể lọc ra các nhật ký có thông tin của mục tương ứng. Ví dụ: Chỉ lọc ra những nhật ký có Báo cáo sự cố...

  Sau khi cập nhật thông tin Nhật ký, chọn Lưu

Hướng dẫn Theo dõi các Nhật ký khối lượng:

Tại giao diện Nhật ký khối lượng: Hiển thị lịch biểu trong tháng, mỗi nhật ký được tạo sẽ tương ứng với 1 nhãn, kèm tên người tạo

Bộ lọc

*Box tìm kiếm Nhật ký khối lượng: +Có sự cố: Lọc ra các Nhật ký có Báo cáo sự cố tại phần thông tin nhật ký

+Có đề xuất: Lọc ra các Nhật ký có Đề xuất tại phần thông tin nhật ký

+Có ghi chú: Lọc ra các Nhật ký có Ghi chú tại phần thông tin nhật ký

*Nút dạng view: +Lịch biểu: Dạng view thể hiện các Nhật ký khối lượng theo ngày trong tháng

+Danh sách: Dạng view thể hiện các Nhật ký khối lượng theo danh sách bao gồm: tên người nhập nhật ký, Hạng mục theo kèm, các Sự cố - Đề xuất - Ghi chú của nhật ký (nếu có)

+Hình ảnh: Dạng view thể hiện các hình ảnh bên trong các nhật ký thi công, sắp xếp theo ngày nhập nhật ký

Last updated