Cách theo dõi Dashboard tổng quan tình hình nhân sự

Từ menu HRM → chọn tính năng Nhân sự. Tại giao diện Dashboard người quản lý sẽ có cái nhìn tổng quan về tình hình nhân sự của Doanh nghiệp mình.

Trình độ học vấn

Địa bàn cư trú

Theo phòng ban

Theo độ tuổi

Theo giới tính

Tăng trưởng nhân sự theo năm

Theo chi nhánh

Last updated