Tạo phiếu nhập vật tư trên Web và Mobile app

Hướng dẫn chi tiết cách Tạo phiếu nhập vật tư trên Web và Mobile app FastCons

1. Hướng dẫn thao tác Trên giao diện Web app

Bước 1: Tại giao diện dự án, chọn mục Quản lý vật liệuPhiếu kho

Bước 2: Chuyển sang tab Phiếu nhập và bấm vào +Phiếu nhập

Bước 3: Tại Box Tìm kiếm vật liệu, chọn các vật tư có sẵn theo danh mục hoặc bấm vào dấu cộng bên cạnh để thêm mới

Hoặc có thể dùng nút Nhập dữ liệu, upload file Excel theo File mẫu của FastCons lên

Bước 4: Nhập thêm các thông tin chi tiết về Số lượng, Đơn giá, VAT, Chiết khấu(nếu có)

Thông tin phiếu nhập: Hỗ trợ hình ảnh hiện trường, các thông tin khác

Ghi chú:

  • Nhập và xuất luôn ra công trường: Áp dụng trong tình huống không cần lưu trữ tồn kho với vật liệu(VD: Bê tông tươi...)

  • Tự động tạo đơn mua: Theo thông tin của Phiếu mua, tự động tạo đơn mua để ghi nhận công nợ với NCC

Đối với tình huống Nhập theo phiếu mua vật liệu, tại giao diện Phiếu mua, ở cuối phiếu sẽ có dấu + để hỗ trợ tạo phiếu nhập theo phiếu mua

Điều chỉnh số lượng nhập đợt này, số lượng đợt sau sẽ tự khấu trừ

Phần mềm hỗ trợ báo lại Tiến độ nhập trước đó trên phiếu mua

2. Hướng dẫn thao tác trên Mobile app

Bước 1: Vào dự án hiện thị trên Trang chủ

Bước 2: Vào tab Vật liệu, chọn vào dấu cộng màu xanh

Bước 3: Chọn Lập phiếu nhập vật liệu

Bước 4: Cập nhật thông tin vật liệu tại phần Vật liệu nhập, bổ sung các thông tin khác

Hỗ trợ chụp ảnh hiện trường trên điện thoại

Bước 5: Bổ sung thông tin phiếu nhập để hoàn thiện và bấm Lưu

Nhập theo phiếu mua: Tại các phiếu mua đã tạo trước đó, bấm vào nút Lập phiếu nhập để nhập theo các phiếu mua

Last updated