Cách xác nhận tham gia cuộc họp

Để quản lý số lượng tham gia cuộc họp , PM cung cấp tính năng xác nhận tham gia cuộc họp và chúng ta cần thao tác như

  1. Trên Web:

Bước 1: Từ thông báo hộp thư thông báo => Chọn thông báo tham gia cuộc họp

Bước 2: Xác nhận tham gia

*Lưu ý: Việc xác nhận tham gia lịch họp chỉ có ý nghĩa trước khi thời gian bắt đầu cuộc họp, mục đích thông báo cho quản lý số lượng thành viên tham gia vào cuộc họp đó. Nên sau khi thời gian bắt đầu cuộc họp thì sẽ không thể xác nhận tham gia cuộc họp nữa.

  1. Trên mobile:

Bước 1: Từ mà hình chính bấm thông báo ở quả địa cầu

Bước 2 : Chọn thông báo tham gia cuộc họp

Bước 3: Xác nhận tham gia

Last updated