Cách cấu hình cho phép nhân viên được phép gửi yêu cầu chỉnh sửa thông tin hồ sơ của cá nhân

Việc để một nhân viên nhân sự cập nhật thông tin hồ sơ, các nhân viên không được xem thông tin, không thể tự cập nhật thông tin thay đổi sẽ dẫn đến việc thông tin sẽ có sai sót, dữ liệu cũ không được cập nhật mới.

Chính vì thế Fastwork có thêm tính năng cho phép người dùng được xem hồ sơ nhân sự của cá nhân, được phép điều chỉnh thông tin nếu có sai sót.

Để thực hiện được việc đó cần cấu hình cho phép nhân viên được phép gửi yêu cầu điều chỉnh thông tin nhân sự.

Bước 1: Từ menu HRM → chọn “Quản trị phân hệ HRM”

Bước 2: Tại giao diện Quản trị phân hệ HRM -> Chọn Danh mục → tick Quản lý nhân viên sau đó chọn Cài đặt thông tin quản lý

Bước 3: Tick vào các mục cho phép nhân viên được phép chỉnh sửa thông tin và gửi yêu cầu chỉnh sửa cho người quản lý phê duyệt

Tích vào ô Cho phép nhân viên được phép yêu cầu chỉnh sửa → Nhấn Lưu để lưu lại cấu hình

Last updated