Cách duyệt báo giá

Việc duyệt một bảng giá là các để quản lý xác định bảng giá đó có đáp ứng tiêu chuẩn hay không để gửi thông báo báo giá cho khách hàng

Để thao tác chúng ta thực hiện như sau:

Bước 1: Với các tài khoản được phép duyệt báo giá, chúng ta chọn báo giá cần duyệt ⇒ Báo giá cần duyệt là các báo giá đang có trạng thái chờ duyệt

Bước 2: Tại giao diện chi tiết báo giá → Chọn Phê duyệt

Last updated