Cách thêm mới văn bản đến

Thao tác thêm văn bản đến như sau:

  1. Thêm mới 1 văn bản đến :

Bước 1: Từ menu OFFICE chọn Văn bản đi – đến

Bước 2: Trong giao diện của văn bản đến chọn Thêm mới

Bước 3: Điền đầy đủ các trường thông tin và ấn Lưu

*Lưu ý :

[ Lưu và đóng ] : Lưu lại văn bản đến vừa tạo và thoát ra giao diện văn bản đến.

[ Lưu và thêm tiếp] : Lưu và tiếp tục thêm mới một văn bản đến.

[ Lưu và mở chi tiết] : Lưu và xử lý đồng thời văn bản đến.

  1. Thêm nhiều văn bản đến bằng excel :

Bước 1: Từ menu OFFICE chọn Văn bản đi – đến

Bước 2: Trong giao diện của văn bản đến --> Chọn Tiện ích --> Nhập dữ liệu

Bước 3 : Bấm tải file mẫu để tải file excel về nhập nhiều dữ liệu văn bản đến cùng lúc -> điền dữ liệu theo file mẫu

*Lưu ý :

  • Số văn bản : cần chuyển sang định dạng text

  • Người ký, người xử lý, người theo dõi, ký nhận : Cần nhập mã đăng nhập

  • Các trường thông tin còn lại giữ nguyên định dạng của form mẫu

Bước 4: Nhập lại dữ liệu đã chuẩn hóa lên phần mềm

Thao tác Chọn file Bắt đầu tải fileNhập dữ liệu

Last updated