Văn bản đi

Để cấu hình số văn bản đi, người ký văn bản đi thực hiện thao tác sau:

Bước 1 : Tại menu phân hệ OFFICE --> Chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2 : Tại mục Cấu hình --> Chọn Văn Bản -> Văn Bản Đi

Bước 3 : Để cấu hình số văn bản tự động --> Tick vào ô Có sử dụng --> điền các thông tin : Số hiện tại của văn bản, Độ dài số văn bản, Tiền tố, Hậu tố.

Bước 4 : Cấu hình người ký --> Nhấn Lưu để cập nhật cấu hình.

*Lưu ý : Trường hợp khi công ty có nhiều chi nhánh và mỗi chi nhánh sẽ có người ký khác nhau. Chúng tôi đã bổ sung tính năng +Cấu hình để xử lý trường hợp trên. Khi đó bạn chỉ cần thêm cấu hình cho mỗi chi nhánh , cập nhật người số văn bản để quản lý và người ký văn bản.

Last updated