Giao diện Mobile App

  1. Tại giao diên trang chủ, chọn dấu 3 gạch ở góc phải màn hình

  2. Tại mục OFFICE+, chọn Nhập công

  1. Cập nhật thông tin của tài khoản. Phần mềm cũng hỗ trợ chụp hình ảnh hoặc lấy hình ảnh từ bộ sưu tập điện thoại để lưu trữ thông tin. Khi đã điền đầy đủ thông tin, bấm Lưu

  1. Để nhập nhiều tài khoản cùng một lúc: Tại giao diện nhập công, bấm vào dấu + ở góc phải để tạo mới phiếu công

  1. Để nhập hàng loại toàn bộ tài khoản với cùng 1 giá trị (VD: tất cả đều 1 công), phần mềm có phần nhập nhanh, nhập số Công tương ứng tại đây cùng với Địa điểm chấm công. Sau đó, bấm NHẬP

  1. Phiếu công này cũng hỗ trợ hình ảnh thông qua chụp hoặc chọn từ bộ sưu tập tương tự việc nhập đơn lẻ. Khi cập nhật xong. Bấm Lưu để xác nhận phiếu công

*Giao diện lưu trữ trên từng tài khoản:

Khi đã có phiếu công trong ngày, tại HRMBảng chấm công, đội ngũ quản lý có thể xem lại được thông tin kèm hình ảnh của đội ngũ dưới công trình

Last updated