Thanh toán đơn hàng

Thanh toán công nợ đối với NCC, bạn cần thực hiện các thao tác sau:

  1. Giao diện Web

Cách 1: Thanh toán trên từng đơn

Bước 1: Từ menu FINANCE chọn “Mua hàng”

Bước 2: Chọn Mã mua hàng cần thanh toán

Bước 3: Chọn hình ATM để thanh toán

Bước 4: Điền thông tin thanh toán, sau đó ấn Lưu

Cách 2: Thanh toán nhiều đơn

Để thanh toán nhiều đơn thì các đơn mua phải chung NCC

Bước 1: Từ menu FINANCE chọn “Mua hàng”

Bước 2: Tick chọn vào các đơn mua cần trả, chọn Trả nợ

*Lưu ý: chỉ trả nợ nhiều đơn mua hàng cho 1 NCC.

Bước 3: Nhập giá trị thanh toán, sau đó phân bổ cho các đơn mua

  1. Giao diện Mobile

Bước 1: Từ giao diện chính chọn dấu 3 gạch để vào menu

Bước 2: Trong mục Sale+, chọn Mua hàng

Bước 3: Chọn vào dấu 4 gạch

Bước 4: Chọn vào đơn mua hàng

Bước 5: Chọn đơn mua hàng cần thanh toán

Bước 6: Chuyển sang tab Thanh toán, bấm nút dấu + để tạo mới thanh toán

Bước 7: Nhập thông tin thanh toán, sau đó ấn Lưu

Last updated