Thiết lập tình trạng trong cơ hội

Thiết lập tình trạng hoạt động trong cơ hội theo như những trường thông tin ưu tiên đã thiết lập trong quản trị phân hệ CRM sau khi thiết lập xong bấm Lưu

Last updated