Thu hồi tài sản đã cấp phát

Bước 1: Trong giao diện Quản lý tài sản => Chọn Tài sản cần thu hồi

Bước 2: Tại giao diện thông tin chi tiết tài sản => Chọn Tiện ích => Chọn Thu hồi

Bước 3: Điền đầy đủ trường thông tin cần thiết chọn Thu hồi

Last updated