Lập hợp đồng với NCC

Hướng dẫn chi tiết cách Lập hợp đồng với Nhà cung cấp trên phần mềm FastCons

Yêu cầu:

Tài khoản phải có quyền Giám đốc dự án hoặc Quản lý hợp đồng của dự án

Bước 1: Tại giao diện của dự án, chọn mục Quản lý vật liệuHợp đồng NCC

Bước 2: Bấm chọn +Hợp đồng để thêm mới Hợp đồng với NCC

Tại thông tin vật liệu, chọn Box Tìm kiếm vật liệu để chọn các vật liệu đã ký với NCC

Hoặc có thể dùng nút Nhập dữ liệu, upload file Excel theo File mẫu của FastCons lên

Tại thông tin vật liệu, ta có 2 loại Hợp đồng với 2 cách nhập liệu khác nhau:

  1. Hợp đồng mua bán vật liệu:

Với loại hợp đồng này, đã có thông tin về Vật liệu, Số lượngĐơn giá cố định. Ta cập nhật chi tiết vào trong phần thông tin vật liệu như trên Hợp đồng thực tế

Hỗ trợ nhập Phân bổ chiết khấu, VAT tổng hoặc tách riêng từng vật liệu

  1. Hợp đồng nguyên tắc:

Là hợp đồng ký với các NCC để mua các vật liệu của NCC với đơn giá thay đổi theo các phụ lục ký kết bởi 2 bên. Lúc này, tại phần thông tin vật liệu, số lượng sẽ cập nhật là 0, chỉ cập nhật đơn giá để khi lên các phiếu mua, lựa chọn hợp đồng hoặc phụ lục này thì phần mềm sẽ tự động lấy ra đơn giá có trên hợp đồng

Với phần thông tin hợp đồng, cập nhật thông tin

  • Nhà cung cấp (được tạo từ CRM→Khách hàng), Số hợp đồng theo quy định công ty, File đính kèm Hợp đồng đã ký.

  • Tổng tiền hàng, Tiền chiết khấu, VATGiá trị hợp đồng sẽ được tổng hợp từ thông tin vật liệu

  • Ngày ký hợp đồngThời gian hiệu lực của hợp đồng dùng để quản lý các hợp đồng theo thời gian

Với các phụ lục hợp đồng, tick vào mục Phụ lục và chọn hợp đồng tương ứng để bổ sung thêm phụ lục cho hợp đồng trước đó

Bước 3: Sau khi hoàn tất, bấm Lưu

Last updated