Cách thêm mới báo giá

Bước 1: Từ giao diện màn hình chọn CRM → chọn Báo giá

Bước 2: Tại đây bạn có thể chọn các bộ lọc để theo dõi các bảng báo giá đã được khởi tạo → Bấm chọn “Thêm mới” để Thêm mới báo giá

Bước 3: Nhập thông tin vào các trường tương ứng trên phần mềm sau đó bấm các tác vụ Lưu để Lưu lại thông tin

Lưu ý: Các phần đánh dấu * bắt buộc bạn phải nhập

Trong trường hợp bạn chọn "Lưu và mở chi tiết" 1 giao diện chi tiết báo giá sẽ hiện lên. Tại đây bạn nhập thêm 1 số thông tin trước khi gửi báo giá. Bao gồm:

  • Chỉnh sửa các thông tin cơ bản đã nhập

  • Nhập Email người nhận để báo giá được gửi cho khách hàng

  • Nhập sản phẩm để tính giá trị cho báo giá

Last updated