Thu chi nội bộ(Expense)

Module Thu chi nội bộ là công cụ quản lý các khoản thu chi - dòng tiền vào ra trong doanh nghiệp .

FastWork Expense giúp doanh nghiệp: - Quản lý, lưu trữ, lưu vết phiếu thu/ chi tập trung trên 1 nền tảng trực tuyến

- Cập nhật tức thời biến động dòng tiền của doanh nghiệp để điều chỉnh kế hoạch chi tiêu hợp lý

- Công khai mọi khoản thu/ chi và trách nhiệm từng cá nhân, hạn chế thất thoát không minh bạch.

- Tiết kiệm tối đa thời gian khởi tạo, xử lý, phê duyệt phiếu thu/chi so với cách thức quản lý thủ công bằng văn bản giấy kiểu cũ.

- Tiết kiệm chi phí giấy tờ, mực in, trang thiết bị lưu trữ

- Tối ưu năng suất nhân sự, đặc biệt là bộ phận kế toán

Last updated