Sửa khu vực, bộ phận

Bước 1: Tại giao diện ADMIN → chọn Quản lý người dùng.

Bước 2: Tại cây đơn vị bạn bấm phải chuột vào Khu vực, Bộ phận cần sửa chọn Sửa khu vực hoặc bộ phận.

Bước 3: Điền vào mục cần sửa và bấm Hoàn thành