Cấu hình báo giá

Bước 1: Từ giao diện màn hình chọn CRM → chọn Báo giá

Bước 2: Bấm chọn vào Báo giá cần tải về

Bước 3: Chọn tải PDF hoặc tải báo giá hoặc xuất excel

Bước 4: Chọn vào biểu tượng máy in nếu muốn in báo giá

Last updated