Cách chuyển trạng thái hồ sơ nhân sự

Bước 1: Từ giao diện chính chọn HRM → chọn Nhân sự

Bước 2: Từ giao diện Nhân sự chọn tính năng Quản lý

Tại đây phần mềm sẽ hỗ trợ người quản lý phân loại nhân viên theo các hình thức làm việc: Đang làm việc, nghỉ việc, đang thử việc, hết hạn hợp đồng, nghỉ thai sản, nhân viên ngoài

Bước 3: Để chuyển trạng thái 1 hồ sơ nhân sự -> Chọn hồ sơ cần chuyển trạng thái để mở thông tin chi tiết

Bước 4 : Chọn sang tab Thông tin nhân sự -> chuyển Loại hồ sơ nhân viên -> Nhấn Lưu để hoàn tất cập nhật

Last updated