Quản lý tài liệu

Tài liệu: Người dùng có thể tạo các thư mục tài liệu theo các danh mục khác nhau, chẳng hạn như hồ sơ dự án, bản vẽ kỹ thuật, tài liệu hợp đồng và tài liệu liên quan khác.

Cách thêm tài liệu đính kèm/liên kết

Bước 1: Tại giao diện dự án, chọn Tài tiệu sau đó bấm Đính kèm/Thêm liên kết

Bước 2: Nhập địa chỉ liên kết/đính kèm file sau đó bấm Thêm

Tiện ích Quản lý tài liệu cũng cung cấp khả năng tìm kiếm nhanh chóng và chia sẻ tài liệu với thành viên trong nhóm. Người dùng có thể tìm kiếm tài liệu bằng cách nhập từ khóa hoặc theo các tiêu chí khác như ngày tạo, người tạo và loại tài liệu. Đồng thời, người dùng có thể chia sẻ tài liệu với các thành viên trong nhóm và thiết lập quyền truy cập riêng tư cho từng người. Điều này giúp tăng cường sự hợp tác và chia sẻ thông tin trong dự án.

Last updated