Kho hàng

Nơi quản lý kho hàng hóa từ kho tổng của công ty ,đến các kho dự án.