Duyệt đề xuất

- Giảm thiểu việc sử dụng giấy tờ, biểu mẫu giấy truyền thống, giúp tiết kiệm chi phí văn phòng, chi phí lưu trữ/bảo quản giấy tờ.

- Giảm thiểu thời gian xét duyệt các loại đề xuất do toàn bộ quá trình từ đề xuất, đến phê duyệt đều được thực hiện ở dạng điện tử, trên máy tính hoặc di động, giúp tăng năng suất lao động, giảm thời gian xử lý, thời gian chờ xử lý, tránh bị nghẽn công việc.

- Quản lý tập trung mọi đề xuất - phê duyệt giúp việc tìm kiếm, tra cứu lại khi cần trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

- Lưu trữ bằng chứng đề xuất, phê duyệt tránh tình trạng “đâu, anh có phê duyệt đâu?”, “anh chưa phê duyệt à?”,...

Cách 1: Cách duyệt đề xuất Web.

Bước 1 : Từ giao diện WORK , chọn Đề xuất và phê duyệt nội bộ

Bước 2 : Tại giao diện chọn Tôi phê duyệt, chọn đề xuất cần phê duyệt.

Bước 3 : Bấm vào

+ Đồng ý: để duyệt đề xuất .

+ Từ chối : để từ chối duyệt đề xuất đó.

+ Trả lại : để trả lại đề xuất cho người gửi.

* Lưu ý :

+ Bạn có thể trao đổi với những người liên quan tới đề xuất ở phần trao đổi.

+ Bạn có thể thêm công việc với đề xuất.

Cách 2: Cách duyệt đề xuất trên điện thoại

Bước 1 : Tại giao diện chọn sọc ba gạch góc phải

Bước 2: Tại mục GIÁM SÁT chọn Duyệt đề xuất

Bước 3 : Tại giao diện chọn chờ duyệt, chọn đề xuất cần duyệt

Bước 4 : Chọn nút tương ứng và nhập lý do

Last updated