Quyết toán vật tư

Mục đích: Tổng hợp về việc quyết toán vật liệu trong dự án.

Bước 1: Tại giao diện chọn Quyết toán vật tư, chọn nhà cung cấp cần xem, sau đó bấm Tìm kiếm

Bước 2: Theo dõi chi tiết trên giao diện hoặc Tải báo cáo

Các trường thông tin có trong báo cáo:

  • Tên vật liệu

  • Đơn vị

  • Khối lượng QT

  • Khối lượng hao hụt

  • Tổng cộng

  • Khối lượng cấp

  • Chênh lệch

Last updated