Quản lý chấm công

Người dùng có thể tạo, ghi nhận và theo dõi thời gian làm việc của mỗi nhân viên. Người dùng có thể xác định giờ vào và giờ ra, tính toán tổng số giờ làm việc trong ngày và theo dõi tổng số giờ làm việc trong tuần hoặc tháng. Điều này giúp người dùng quản lý và kiểm soát thời gian làm việc của nhân viên một cách chính xác và hiệu quả.

Tiện ích Quản lý chấm công cũng cung cấp khả năng quản lý nghỉ phép và công tác. Người dùng có thể đăng ký, xác nhận và theo dõi các ngày nghỉ của nhân viên và công tác tại các địa điểm khác nhau. Điều này giúp người dùng theo dõi việc sử dụng ngày nghỉ phép và đảm bảo sự công bằng và cân nhắc trong việc quản lý ngày hội nghỉ và làm việc.

Ngoài ra, tiện ích này còn cung cấp các báo cáo về thời gian làm việc và nghỉ phép. Người dùng có thể xem các báo cáo tổng hợp về thời gian làm việc, số giờ làm việc trung bình, số ngày nghỉ phép và các chỉ số liên quan khác. Điều này giúp người dùng đánh giá hiệu suất làm việc, quản lý ngày nghỉ phép và tối ưu hóa lịch làm việc của nhân viên trong dự án.

Last updated