Cách đính kèm tài liệu dùng chung cho dự án

Hướng dẫn các cách đính kèm tài liệu vào một dự án

Bước 1: Chọn Dự án cần đính kèm tài liệu chung =>> Bấm nút Tài liệu ở cột bên phải

Bước 2: Có thể đính kèm theo 2 cách:

Cách 1: Đính kèm file từ máy tính:

Cách 2: Đính kèm link liên kết:

Bước 3: Sau khi up tài liệu lên, toàn bộ tài liệu sẽ được lưu trữ trong mục Tài liệu

Last updated