Trao đổi trong báo giá

Bước 1: Từ danh sách Báo giá chọn Báo giá cần trao đổi

Bước 2: Chọn tab trao đổi →Nhập @+tên người nhận trao đổi và nhập nội dung trao đổi sau đó bấm "Gửi" để gửi nội dung.

Last updated