Hoạt động trong báo giá

Bước 1: Từ danh sách Báo giá chọn Báo giá cần xem hoạt động

Bước 2: Chọn tab Hoạt động để xem lịch sử các hoạt động → Bấm vào “+ Hoạt động” để thêm một hoạt động đã thực hiện trong báo giá

Last updated