Cách tìm nhanh văn bản đi đến

Cách bộ lọc hỗ trợ của module văn bản đi đến bao gồm :

  • Có thể sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần theo ngày đến, ngày ký, ngày tạo

  • Bộ lọc thời gian

Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm văn bản nhờ ô tìm kiếm nhờ :

  • Số văn bản

  • Trích yếu nội dung

Last updated