Lập bảng khối lượng nghiệm thu giao thầu

Hướng dẫn chi tiết cách Lập bảng khối lượng nghiệm thu giao thầu trên phần mềm FastCons

Cách 1: Lập bảng khối lượng nghiệm thu trực tiếp từ giao diện

Bước 1: Tại giao diện dự án, vào phần Nghiệm thu/Thanh toán ở phần Hợp đồng giao thầu.

Chọn +Nghiệm thu để tạo đợt nghiệm thu mới

Bước 2: Cập nhật các thông tin có trong nghiệm thu:

 • Tên gói thầu;

 • Lựa chọn Hợp đồng sẽ tự nhận Nhà thầu hoặc chọn Nhà thầu rồi chọn Hợp đồng với Nhà thầu đó;

 • Số phụ lục bổ sung;

 • Thông tin căn cứ xác định;

 • Lần nghiệm thu thứ… để dễ phân biệt khi lên thanh toán, lựa chọn đợt nghiệm thu tương ứng;

 • Tệp đính kèm cho Nghiệm thu;

 • VAT áp dụng cho toàn bộ hạng mục trong đợt nghiệm thu

Khi chọn Hợp đồng, các hạng mục tương ứng có trong hợp đồng sẽ được đưa vào để cập nhật khối lượng nghiệm thu

Chi tiết hạng mục:

 • Bao gồm thông tin hợp đồng, Khối lượng theo Nhật ký khối lượng, Khối lượng đã nghiệm thu các đợt trước

 • Cập nhật các thông tin về VAT theo từng hạng mục, ngày nghiệm thu và khối lượng nghiệm thu

 • Khối lượng nghiệm thu có sẵn sẽ bằng Khối lượng theo nhật ký trừ Khối lượng đã nghiệm thu

 • Phần mềm sẽ tính phần trăm hoàn thành mỗi hạng mục để theo dõi

 • Nếu khối lượng nghiệm thu đợt này vượt so với hợp đồng, phần mềm sẽ thể hiện chữ đỏ hạng mục đó

Bước 3: Sau khi cập nhật thông tin nghiệm thu, chọn Lưu

Cách 2: Nhập dữ liệu nghiệm thu bằng file Excel

Bước 1: Chọn Nhập dữ liệu để nhập bằng file excel

Bước 2: Tải File mẫu của Fastcons về và nhập theo mẫu

Sau khi cập nhật, Chọn FIleBắt đầu tải File, sau đó, bấm Nhập dữ liệu để cập nhật

Last updated