Cách theo dõi cơ hội cho người quản lý

14.1. Cách theo dõi doanh thu dự kiến theo cơ hội

Đối với người quản lý việc xem những báo cáo về dự kiến doanh thu theo giá trị của những cơ hội để có thể cập nhật được tình hình kinh doanh trong tháng và xem được chi tiết theo từng nhóm , từng quy trình , từng nhân viên để thực hiện xem các báo cáo sẽ làm như sau:

- Xem báo cáo dự kiến của 1 nhóm:

Tại phận hệ CRM → Cơ hội → Chọn Dashboard → Tích vào nhóm

Tại bảng báo cáo theo nhóm sẽ xem được tổng số cơ hội đang giao dịch của cả nhóm, tổng doanh thu dự kiến đạt được. Có bao nhiêu doanh thu đã thành công hoặc thất bại của cả nhóm .

- Xem báo cáo dự kiến theo 1 quy trình

Tại phận hệ CRM → Cơ hội → Chọn Dashboard → Tích vào quy trình cần xem báo cáo

Tại bảng báo cáo theo quy trình người quản lý có thể xem theo bảng dashboard để cập nhật được tình hình doanh thu và số cơ hội trong một quy trình .

Xem báo cáo dự kiến theo từng nhân viên để nhà quản lý có thể nắm bắt được tình hình kinh doanh của nhân viên đó để đánh giá được hiểu quả làm việc của nhân viên trong tháng để có thể hỗ trợ những chương trình đào tạo cải thiện kỹ năng.

Ngoài ra có thể xem theo dạng board để xem chi tiết hơn về các nhân viên trong nhóm quy trình đang ở giai đoạn nào nhiều nhất để biết đâu là điểm nóng cần phải xử lý trong quy trình để tăng hiệu quả doanh thu.

14.2. Hướng dẫn xem báo cáo theo tình trạng xử lý

Để có thể cập nhật được tình trạng xử lý của từng cơ hội nhà quản lý có thể xem các báo cáo theo từng định dạng mỗi định dạng sẽ hỗ trợ nhà quản lý nắm bắt được tình hình cụ thể để có những xử lý, hỗ trợ kịp thời thúc đẩy doanh số đưa các cơ hội có tỷ lệ thành công cao hơn. Để xem theo một số định dạnh sẽ thực hiện như sau:

- Xem báo cáo cơ hội theo giai đoạn:

Để xem báo cáo theo giai trong bảng Dashboard của cơ hội khách hàng tích giai đoạn phía dưới. Tại mục giai đoạn sẽ xem được có bao nhiêu cơ hội đang thuộc giai đoạn nào từ đó sẽ nắm bắt được điểm nào trong quy trình đang là điểm nóng để có những điều chỉnh xử lý nhanh chóng.

- Xem báo cáo cơ hội theo trạng thái:

Để xem báo cáo theo giai trong bảng Dashboard của cơ hội khách hàng tích trạng thái phía dưới. Xem theo bảng trạng thái sẽ cho nhà quản lý biết được trạng thái theo tổng số lượng cơ hội và giá trị thực tế.

- Xem báo cáo cơ hội theo tình trạng:

Xem báo cáo theo tình trạng để cập nhật được tình trạng cụ thể của các cơ hội để nắm bắt được những cơ hội nào đang bị quá hạn, bỏ quên từ đó có những nhắc nhở kịp thời đến nhân viên xử lý tránh bỏ sót.

14.3. Phân tích nguyên nhân thất bại

Để biết được những cơ hội bị gán thất bại người quản lý sẽ phải nắm được những cơ hội đó thất bại vì lý do gì để từ đó có những điều chỉnh, chỉnh sửa về sản phẩm, về quy trình.

Để theo dõi ta thực hiện như sau : Tại cơ hội → Chọn Dashboard → tích Thất bại

Trong danh mục thất bại nhà quản lý sẽ nắm bắt được lý của những cơ hội bị thất bại theo số lượng và giá trị dự kiến của các cơ hội đó.

Ngoài ra có thể chọn được theo danh mục phân theo từng khách hàng để có thể theo dõi được chi tiết hơn

Last updated