Theo dõi tất cả cơ hội khách hàng

Bước 1: Để thực hiện quản lý tất cả các cơ hội khách hàng vào phân hệ CRM 🡪 cơ hội khách hàng 🡪 Chọn Quản lý

Bước 2: Trong danh mục quản lý có thể lọc ra những khách hàng theo những trường thông tin hoặc lọc theo thanh công cụ trên cùng

Bước 3: Tại giao diện quản lý cơ hội bán hàng tài khoản quản lý có thể gán nhanh cơ hội khách hàng cho nhân viên khác

  • Cách lọc xem thông tin theo các bộ lọc đã có trên phần mềm

Tại giao diện Quản lý cơ hội khách hàng, phần mềm hỗ trợ các bộ lọc để nhân viên dễ dàng tìm kiếm thông tin, theo dõi,...

- Tất cả : Tất cả những cơ hội đã giao, chưa giao

- Tiềm năng của tôi: Những cơ hội khách hàng tiềm năng được gán là người phụ trách

- Tiềm năng tôi theo dõi: Những cơ hội khách hàng được gán là người theo dõi

- Tiềm năng chưa giao: Những cơ hội khách hàng chưa điều phối

- Nhân viên phụ trách: Xem theo từng nhân viên

  • Cách sử dụng bộ công cụ tìm kiếm nâng cao

Đối với danh mục quản lý cơ hội khách hàng có thể sử dụng bộ lọc tìm kiếm nâng cao vào mục quản lý chọn tìm kiếm nâng cao

Trong bảng tìm kiếm nâng cao có thể xem chi tiết theo từng trường tùy chỉnh trong bảng tìm kiếm

- Bên trái là tần suất tương tác tại cơ hội khách hàng : Phần này có thể xem chi tiết là xem tại cơ hội khách hàng do nhân viên xử lý, các bạn nhân viên có tương tác đủ theo đúng yêu cầu của nhà quản lý khi xử lý cơ hội khách hàng hay không.

- Bên phải là bộ lọc theo thời gian, trạng thái cơ hội , nhân viên, lý do thất bại. Có thể xem kết hợp cả hai cột trường thông tin để có những báo cáo chính xác nhất về hiệu suất và chất lượng làm việc của nhân viên trong khoảng thời gian được giao cơ hội khách hàng xử lý

Last updated