Cấu hình danh sách ngày nghỉ

Bước 1: Từ menu HRM, chọn “Quản trị phân hệ HRM+”

Bước 2: Chọn Ngày nghỉ sau đó nhập thông tin ngày nghỉ và bấm Lưu để hoàn tất

Last updated