Văn bản đến

Để cấu hình người nhận văn bản đến, và cảnh báo thời gian xử lý văn bản thực hiện thao tác sau:

Bước 1 : Tại menu phân hệ OFFICE --> Chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2 : Tại mục Cấu hình --> Chọn Văn Bản -> Văn Bản Đến

Bước 3 : Thêm người nhận văn bản đến → chọn vào Ô người nhận → chọn người nhận

Bước 4 : Nếu cần cảnh báo văn bản đến sắp hết hiệu lực: Tick vào ô Cảnh báo ngày hết hiệu lực → chọn Cảnh báo trước bao nhiêu ngày →Người nhận cảnh báo

Bước 5 : Nhấn Lưu để cập nhật cấu hình

Last updated