Tạo nhật ký thi công không chọn được máy thi công

Chưa có máy thi công trong danh mục máy thi công

Bước 1: Truy cập vào home → chọn Danh Mục

Bước 2: Chọn tab máy thi công → chọn + Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin máy thi công → lưu

Cách 2: Nhập nhiều bằng file excel

Bước 1: Trong tab máy thi công → chọn tiến ích → Nhập dữ liệu

Bước 2: Tải file mẫu của FC về và nhập thông tin vào file mẫu

Bước 3: Sau khi nhập thông tin vào file mẫu → chọn file vừa mới nhập thông tin → bắt đầu tải file → nhập dữ liệu

Last updated